BAYAN MUNA: A GENERAL IN PHILHEALTH WILL NOT MAKE IT BETTER

BAYAN MUNA: A GENERAL IN PHILHEALTH WILL NOT MAKE IT BETTER

Bayan Muna Congressman-elect Ferdinand Gaite today said that “Malinaw ang papatinding militarisasyon ng sibilyang burukrasya sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Hindi tutoong mas epektibo at episyente kapag galing sa AFP/PNP.

“Halimbawa na mismo ang dating MWSS Board member na si Gen. Ricardo Morales na ang iniwang problema ng kakulangan ng tubig bunga ng kapabayaan o incompetence ng MWSS. Mahigit 60 dating mataas na militar at pulis ang humahawak ng kritikal na posisyon sa gobyerno ngayon. Natanggal na nga ang iba tulad ni Balutan (PCSO), Faeldon at LapeƱa (ang dalawang huli ay ni reappoint lang uli),” he added.

“Now the impending appointment of retired Gen. Ricardo Morales to head Philhealth from being appointed to the board of the Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) shows that the civilian bureaucracy is being used by the Duterte administration as a reward or bribe to former military officers to be loyal to Pres. Duterte regardless if thet know next to nothing of the position they are being appointed to or even if there are career officials who are far better qualified and suited for the job,” said the incoming solon.

“Gen. Morales in Philhealth will not make it better and may make it worse. This type of management style has made a truly de facto military junta of the Duterte administration and reflects on how they run government services which is way below par,” ended Gaite.###

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*